دستگاه ضبط تصویر NVR

product_x4s_standalone_nvr_1u_16_channel
دستگاه ضبط تصویر NVR كه خلاصه شده Network Video Recorder ميباشد جهت ضبط تصوير دوربين مداربسته شبكه مورد مصرف قرار ميگيرد، و در واقع معادل دستگاه ضبط DVR در سيستم هاى آنالوگ ميباشد. NVR نيز از لحاظ تعداد كانال به ٤، ٨، ١٦ و ٣٢ كانال تقسيم بندى ميشود.
بايد توجه داشت در سيستم هاى مداربسته شبكه دستگاه ضبط تصویر NVR بايستى با استاندارد دوربين هاى مداربسته شبكه هماهنگى داشته باشد، مگر اينكه تمام  دوربين ها داراى استاندارد Onvif باشد كه در اين صورت هر دوربين مداربسته شبكه با ساخت هاى گوناگون را ميتوان با هر دستگاه NVR هماهنگ كرد و نيازى به تشابه از لحاظ ساخت يا برند يكسان نميباشد. استاندارد Onvif در اصل يك زبان مشترك بين سازندگان دوربين مداربسته ميباشد. اين استاندارد امكان نصب دوربين هاى مداربسته مختلف را در يك سيستم واحد را ميدهد. تعداد Port های دوربین های مداربسته نیز باید توسط دستگاه ضبط تصویر NVR قابل پشتیبانی باشند که در غیر این صورت استفاده از سوئیچ برای اتصال بقیه دوربین های مداربسته استفاده خواهدشد.
 IMG_6363
دستگاه ضبط تصوير NVR به طور كلى براى انتقال و دريافت تصوير، شامل دو خروجی دیجیتال ميباشد كه هر يك از این دو امکان دريافت تصوير را تا اندازه مشخص به بيننده می دهد كه امكان دارد اين مقدار قدرى متفاوت با مقدار مورد انتظار باشد. پهناى باند ورودى و خروجى دستگاه ضبط NVR همواره توسط سيستم مشخص شده و با واحد Mbps و يا Megabits Per Second شناسايى و تعريف ميشود و اين مورد زمانى اهميت پيدا ميكند كه نياز به استفاده حداكثرى كيفيت تصوير باشد. دستگاه ضبط NVR از لحاظ تركيبى به دو صورت يافت ميشود. نوع اول آن به صورت نرم افزارمى باشد و بر روى يك سرور و يا يك كامپيوتر معمولى نصب ميشود و يا اين كه به يك سيستم به طور كلى مجزا يا StandAlone، لكن ارتباط دوربين هاى مداربسته و NVR همواره از طريق پروتكل IP انجام مى پذيرد.
هر دستگاه ضبط تصویر NVR دارای پهنای باند مشخصی میباشد که قابلیت جابجایی و تحلیل حجم محدودی از داده ها میباشد، که این مورد کیفیت دوربین های وصل شده به سیستم را با محدودیت مواجه میکند. مقدار پهنای باند مصرفی قبل از نصب بایستی مشخص و نصبت به دوربین های مداربسته محاسبه شده باشد. دستگاه ضبط تصویر NVR به دو نوع ساده و PoE طبقه بندی می شوند که نوع PoE در آن ها از طریق کابل شبکه دوربین های مداربسته را تغذیه می کند که در این صورت دوربین های مداربسته نیز بایستی از نوع PoE باشند.